BIP - Urząd Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 16 listopada 2018 r.

imieniny: Edmund, Maria

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BKŚ.III.6733.3.2017 Oleśnica 2017-09-12 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257 tj..) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1073) Wójt Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica ul. Nadstawie1, 28-220 Oleśnica została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.3.2017 z dnia 2017-09-12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : Budowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej( działka nr 675 i 662) w miejscowości Oleśnica. WW. inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 662, 675 i 855. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 14-09-2017 roku do dnia 27-09-2017 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni tj. do dnia 11.10.2017r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z up. WÓTA mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2017-09-13.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2017-09-13 10:30:34.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2017-09-13 10:30:34.
czytano: 363 razy, id: 2515
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2017-09-13
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Oleśnica  2018