BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BKŚ.III.6733.5.2017-1.2018 Oleśnica 2018-03-08 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257 tj..) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1073) Wójt Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce którego pełnomocnikiem jest P. Józef Lizak FHU „Hydroland” ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.5.2017.1.2018 z dnia 2018-03-08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia z rur PE SDR 11 40-160mm L-ok.100mb na działkach nr 196/1, 195/1, 194/1, 193/1 położonych w miejscowości Oleśnica. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 09.03.2018 roku do dnia 22.03.2018 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni tj. do dnia 05.04.2018r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-03-08.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:03:28.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-03-27 10:03:28.
czytano: 401 razy, id: 2650
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-03-27
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020