BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

środa, 23 października 2019 r.

imieniny: Edward, Marlena

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Obwieszczenie Wójta Gminy Oleśnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowiskao

Oleśnica, dnia 24 maja 2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr 152/XXV/16 z dnia 28 listopada 2016 r. Rady Gminy Oleśnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 1 czerwca 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pokój nr 5., w godz. od 7.00 do 15.00. Projekty zmiany nr 4 Studium wraz z prognozą środowiskową są udostępnione w ww. terminie, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica – http://www.bip.gminaolesnica.pl// - Aktualności. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowej zmiany nr 4 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 5, o godz. 12.00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany nr 4 Studium. Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@gminaolesnica.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu zmiany nr 4 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2018 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Oleśnica. Wójt mgr Leszek Juda

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2018-05-23.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:39:32.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2018-05-23 14:39:32.
czytano: 644 razy, id: 2707
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2018-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla

Rejestr zmian 2018-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla

Rejestr zmian 2018-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla

Rejestr zmian 2018-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla

Rejestr zmian 2018-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Danuta Czapla

Rejestr zmian 2018-05-23
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019