BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

piątek, 22 listopada 2019 r.

imieniny: Cecylia, Jonatan

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Roboty dodatkowe do zadania podstawowego: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy

Strona główna » Archiwum przetargów » Roboty dodatkowe do zadania podstawowego: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy

wielkość tekstu:A | A | A

Zamawiający: Gmina Oleśnica

Adres: ul. Nadstawie 1
28-220
Oleśnica

Kontakt: tel. 041 377 40 36,, fax. 041 377 40 36
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
WWW: www.olesnica.swietokrzyskie.info

Numer ID: 100

Treść przetargu:  

Oleśnica: Roboty dodatkowe do zadania podstawowego: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 260952 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036 , strona internetowa www.ugolesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe do zadania podstawowego: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych określonych w protokole konieczności, niezbędnych do wykonania zadania podstawowego: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy, tj.: wykonanie wykopów w ilości 446,25 m3, wykonanie nasypów w ilości 3 610,38 m3, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego przy użyciu spoiwa wapiennego w ilości 4kg/m2 na powierzchni 3 960,00 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie jest udzielane w trybie przewidzianym art. 67 ust. 1 pkt. 5 wykonawcy robót podstawowych ponieważ jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego. W trakcie wykonywania robót ziemnych, na budowie stwierdzono występowanie niekorzystnych warunków gruntowych oraz warunków wodnych, które ujawniły się na skutek pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Ponadto w trakcie wykonywania prac budowlanych okazało się, że nie ma możliwości uzyskania odpowiedniej nośności koryta pod nasyp jedynie poprzez jego mechaniczne zagęszczanie. Wyżej wymienionych okoliczności nie można było wcześniej przewidzieć, pomimo dołożenia należytej staranności. Jednocześnie nie wykonanie robót dodatkowych w powyższym zakresie uniemożliwi prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego oraz z przyczyn technicznych i organizacyjnych niemożliwe jest udzielenie zamówienia innemu wykonawcy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

                                                                                /-/ mgr Leszek Juda
                                                                                Wójt Gminy Oleśnica
                                                                                

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy w Oleśnicy. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2012-07-19 14:20:46.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2012-07-19 14:20:57.
czytano: 992 razy, id: 993
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2019