BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

sobota, 6 czerwca 2020 r.

imieniny: Laura, Laurenty

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów

 

                                                                                                                                                                  Oleśnica, 23.07.2013r.

BKŚ.I.271.6.2013

                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów ”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 703 560,00 zł (słownie złotych: siedemset trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                     /-/ mgr Leszek Juda

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-07-23.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-07-23 15:05:47.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-07-23 15:05:47.
czytano: 1296 razy, id: 1343
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020