BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

czwartek, 6 sierpnia 2020 r.

imieniny: Jakub, Wincenty

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Oleśnicy, realizowany na terenie gminy Oleśnica, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

                                                                                                       Oleśnica, 30.08.2013r.

BKŚ.I.271.9.2013

                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Oleśnicy, realizowany na terenie gminy Oleśnica, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

 

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

ALKA TRANS” Firma
Handlowo-Usługowa
Tomasz Pyszka

Kwasów 26
28-133 Pacanów

85,63

85,63

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51
28-200 Staszów

100,00

100,00

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51,28-200 Staszów

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 66 993,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                     /-/ mgr Leszek Juda

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-08-30.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:41:55.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-08-30 10:41:55.
czytano: 1431 razy, id: 1362
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020