BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

poniedziałek, 28 września 2020 r.

imieniny: Libusz, Wacław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Strona główna » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica

 

Oleśnica, 04.09.2013r.

BKŚ.I.271.8.2013

                                                                      WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleśnica”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

ASTALBET INŻYNIERIA

Spółka z o.o.

Mikułowice 119
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

72,84

72,84

3

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

73,78

73,78

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

ASTALBET INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 41 464,53 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 53/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                                   /-/ mgr Leszek Juda

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2013-09-04.
Wprowadził do systemu: Anna Antonik. Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:21:57.
Zatwierdził do publikacji: Anna Antonik. Data publikacji: 2013-09-04 13:21:57.
czytano: 1478 razy, id: 1365
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020