BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

wtorek, 7 lipca 2020 r.

imieniny: Estera, Rudolf

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oleśnica, 2019-05-16 BKŚ.III.6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1945) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do wiadomości, że na wniosek: : Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, którego pełnomocnikiem jest P. Marcin Lizak, FHU Hydroland 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 20 została wydana decyzja znak; BKŚ.III.6733.1.2019 z dnia 2019-05-16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr 1107, 1055, 1108/1, 1108/2, 1111, 1112/4, 1112/1, 1633/1, 1066, 1179, 1081, 1106/2, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1100, 1101, 1102/2, 1103, 1104, 1105 położonych w miejscowości Oleśnica obręb 06 Oleśnica. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 17.05.2019 roku do dnia 30.05.2019 roku. W ww terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnicy pokój nr. 5 można zapoznać się z treścią decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica w terminie 14 dni do dnia 13.06.2019r. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z up. Wójta mgr inż. Anna Antonik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2019-05-16.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:08:28.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2019-05-16 14:08:28.
czytano: 270 razy, id: 3129
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-05-16
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020