BIP - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Strona główna

niedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

KONTAKT TWOJA SPRAWA OGŁOSZENIA URZĄD MIASTA I GMINY OLEŚNICA INWESTYCJE ORGANY WŁADZY RADA MIEJSKA OLEŚNICA 2018-2023 AKTY PRAWNE MAJĄTEK PUBLICZNY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE CIAŁA DORADCZE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE INFORMACJE

Obwieszczenie

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie

wielkość tekstu:A | A | A

Podtytuł: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce.

Oleśnica, dnia 14.11. 2019 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzelce Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica uchwały Nr XIV/72/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Strzel-ce w obrębie działek: 836, 837, 838, 839, 840, 902, 841, 842, 843, 844, 845. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica przy ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, ustnie do protokołu lub za po-mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:sekretariat@gminaolesnica.pl, w terminie do 09.12.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Oleśnica. Data utworzenia: 2019-11-15.
Wprowadził do systemu: Danuta Czapla. Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:18:10.
Zatwierdził do publikacji: Danuta Czapla. Data publikacji: 2019-11-15 13:18:10.
czytano: 202 razy, id: 3330
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
Rejestr zmian 2019-11-15
Nowa wiadomość
Danuta Czapla

Strona główna
WyszukiwarkaArchiwum:

Informacje
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami z regionu
BIP
Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  2020