Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                           Oleśnica  2021-01-28

BKŚ.III. 6733. 1 2021

 

O b w i e s z c z e n i e

 

                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2020r. poz.293 ze zm.), oraz art.49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U z 2020-r. poz. 256 ze zm.)

                                                  Zawiadamiam  strony postępowania

 że w dniu 21.01.2021r. na wniosek : Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, pełnomocnik Marcin Lizak, FHU Hydroland, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17

zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach nr 982, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 954/2, 954/1,955, 956, 957, 958 położonych w miejscowości Oleśnica.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 29.01.2021r. do dnia11.02.2021r..

W terminie 7 dni tj. do dnia 18.02.2021. w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleśnicy ul. Nadstawie 1 (pokój nr.5) w godzinach pracy tut. Urzędu od 700 do 1500  można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia   i wnioski. Wgląd w akta nieobowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

                                                                                                Burmistrz

                                                                                Miasta i Gminy  Oleśnica

                                                                                        mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-01-28 11:59

Dodanie artykułu - Danuta Czapla

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.