Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy 3430 razy
2.  Przetarg nieograniczony - Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica 3164 razy
3.  INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I WYBORZE KOLEJNEJ OFERTY 2688 razy
4.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2532 razy
5.  Obwieszczenie 2274 razy
6.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2062 razy
7.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2051 razy
8.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1865 razy
9.  Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (powtórzenie postępowania) 1858 razy
10.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1832 razy
11.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1816 razy
12.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1698 razy
13.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1681 razy
14.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1658 razy
15.  Informacja o wynika naboru na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. administracyjnych 1658 razy
16.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1656 razy
17.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1651 razy
18.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1606 razy
19.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1602 razy
20.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1593 razy
21.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1587 razy
22.  INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1564 razy
23.  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1515 razy
24.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1493 razy
25.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1488 razy
26.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1430 razy
27.  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy Zespołu Szkół w Oleśnicy 1418 razy
28.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1416 razy
29.  Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica 1391 razy
30.  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy Zespołu Szkół w Oleśnicy 1306 razy
W sumie 54983 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Aktualności kat. główna 8.2 %
2.  Archiwum przetargów kat. główna 8 %
3.  Przetargi kat. główna 5.7 %
4.  uchwały VII kadencji Rady Gminy Oleśnica 2014-2018 5.4 %
5.  Ogłoszenia o naborze kat. główna 3.5 %
6.  Obwieszczenia decyzje środowiskowe 2.2 %
7.  Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica 1.9 %
8.  Ogłoszenia/Informacje/Zawiadomienia 1.8 %
9.  Zarządzenia z 2015 roku 1.7 %
10.  Zarządzenia z 2016 roku 1.5 %
11.  Rada Gminy Oleśnica kadencja 2014-2018 1.3 %
12.  Rejestr Uchwał kat. główna 1.2 %
13.  Zarządzenia Burmistrza kat. główna 1.1 %
14.  Uchwały Rady Miejskiej kat. główna 1.1 %
15.  Zarządzenia z 2014r. 1 %
16.  Zarządzenia z 2017 roku 0.9 %
17.  Zarządzenia z 2013 roku 0.9 %
18.  Sesje Rady Gminy 0.9 %
19.  Radni kat. główna 0.9 %
20.  Budżet Gminy kat. główna 0.7 %
21.  Wybory i Referenda kat. główna 0.7 %
22.  Zarządzenia z 2018 roku 0.6 %
23.  Zarządzenia z 2019 roku 0.6 %
24.  Rada Miejska kat. główna 0.6 %
25.  Ochrona środowiska kat. główna 0.5 %
26.  Plan zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.5 %
27.  Protokoly z sesji Rady Gminy Olesnica 0.5 %
28.  Pracownicy samorządowi kat. główna 0.5 %
29.  Dane kat. główna 0.4 %
30.  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych kat. główna 0.4 %
31.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kat. główna 0.4 %
32.  Sołectwa kat. główna 0.4 %
33.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.4 %
34.  Oświadczenie majątkowe za rok 2016 0.3 %
35.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica 0.3 %
36.  Oświadczenia majątkowe za 2012r. 0.3 %
37.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2014 0.3 %
38.  Dane teleadresowe kat. główna 0.3 %
39.  Wybory samorządowe 2018 r. kat. główna 0.3 %
40.  Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej Oleśnica 2018-2023 0.3 %
41.  Oświadczenia majątkowe za 2016r. 0.3 %
42.  Organizacja Urzędu kat. główna 0.3 %
43.  Protokoły z sesji kat. główna 0.3 %
44.  Oświadczenia majątkowe za 2015r. 0.3 %
45.  Decyzje środowiskowe 0.3 %
46.  Oświadczenia koniec kadencji radnych 2014 0.3 %
47.  Oświadczenia majątkowe za 2013r. 0.3 %
48.  Majątek kat. główna 0.3 %
49.  Sesja XXIX z dnia 25 marca 2013 roku 0.3 %
50.  Imienny wykaz głosowań kat. główna 0.3 %
51.  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? kat. główna 0.3 %
52.  Wzory dokumentów kat. główna 0.3 %
53.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 6.10.2019r. kat. główna 0.3 %
54.  Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica kat. główna 0.3 %
55.  Dowody osobiste - wymiana 0.2 %
56.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 0.2 %
57.  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 0.2 %
58.  Obwieszczenia 0.2 %
59.  Współfinansowane z UE kat. główna 0.2 %
60.  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 0.2 %
61.  Oswiadczenia majątkowe za rok 2017 0.2 %
62.  Oświadczenia majątkowe za rok 2012 0.2 %
63.  Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023 0.2 %
64.  Sesja Rady Gminy XXXVII z dn 24_02_2014 0.2 %
65.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.2 %
66.  Biblioteka kat. główna 0.2 %
67.  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0.2 %
68.  Sesja XXXI Rady Gminy Oleśnica z dnia 14.06.2013 r. 0.2 %
69.  Budżet na rok 2014 0.2 %
70.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2012 0.2 %
71.  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 0.2 %
72.  Dług publiczny kat. główna 0.2 %
73.  Zarządzenia z 2020 roku 0.2 %
74.  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 0.2 %
75.  Sesja Rady Gminy Nr 38 z dnia 31.03.2014 0.2 %
76.  Sesja XXXV Rady Gminy Oleśnica z dnia 18.11.2013 r. 0.2 %
77.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2013 0.2 %
78.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
79.  Sesja XLIII Rady Gminy z dnia 30.10.2014r 0.2 %
80.  Sesja XLII Rady Gminy Olesnica 29.09.2014 0.2 %
81.  Rejestry, archiwa, ewidencje kat. główna 0.2 %
82.  Ogłoszenia 0.2 %
83.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2015 0.2 %
84.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok 0.2 %
85.  Wybory PE 2019 kat. główna 0.1 %
86.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kat. główna 0.1 %
87.  Kontrole kat. główna 0.1 %
88.  Interpelacje i zapytania Radnych kat. główna 0.1 %
89.  Sprawozdania za rok 2015 0.1 %
90.  Uchwały Rady Gminy Oleśnica poprzednie lata kat. główna 0.1 %
91.  Wybory Prezydenckie 2020 rok kat. główna 0.1 %
92.  Inne kat. główna 0.1 %
93.  Sesja Rady Gminy Nr 39 z dnia 25.04.2014 0.1 %
94.  Akty urodzenia 0.1 %
95.  Oświata kat. główna 0.1 %
96.  Statut Gminy kat. główna 0.1 %
97.  Promocja Gminy kat. główna 0.1 %
98.  Stan przyjmowanych spraw kat. główna 0.1 %
99.  Sesja XL Rady Gminy 0.1 %
100.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
101.  Oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2014 0.1 %
102.  Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia kat. główna 0.1 %
103.  Rada Gminy Oleśnica w kadencji 2010-2014 0.1 %
104.  Podstawa prawna działania kat. główna 0.1 %
105.  Projekt budżetu na 2016 rok 0.1 %
106.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP -13.10.2019 kat. główna 0.1 %
107.  Rewitalizacja/Odnowa kat. główna 0.1 %
108.  Sesja XXXIV Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.09.2013 r. 0.1 %
109.  Oświadczenia majątkowe za 2017r. 0.1 %
110.  Budżet na rok 2015 0.1 %
111.  Sesja XXXII Rady Gminy Oleśnica z dnia 19.07.2013 r. 0.1 %
112.  Atrybuty kat. główna 0.1 %
113.  Sesja XXX Rady Gminy Oleśnica z dnia 26.04.2013 0.1 %
114.  Dziennik Ustaw kat. główna 0.1 %
115.  Sesja XLI Rady Gminy z dnia 6_09_14 0.1 %
116.  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 0.1 %
117.  Sesja Rady Gminy XXXVI z dnia 27.12.2013 0.1 %
118.  Podatek od nieruchomości 0.1 %
119.  Monitor Polski kat. główna 0.1 %
120.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.1 %
121.  Decyzje, obwieszczenia, zawiadomienia 2013 rok 0.1 %
122.  Spis Rolny 0.1 %
123.  Skargi, wnioski i petycje kat. główna 0.1 %
124.  Budżet na rok 2016 0.1 %
125.  Radny Piotr Maciej Płatos 0.1 %
126.  Oświadczenia majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018 0.1 %
127.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2016 0.1 %
128.  Kontrole w 2017 roku 0.1 %
129.  Sesja XXXIII Rady Gminy Oleśnica z dnia 30.08.2013 r. 0.1 %
130.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy 0.1 %
131.  Sprawozdania za rok 2010 0.1 %
132.  Sposób stanowienia aktów kat. główna 0.1 %
133.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2017 0.1 %
134.  Projekt budżetu na 2017 rok 0.1 %
135.  Przetargi powyżej 30 tyś. euro do 31.12.2020 r. kat. główna 0.1 %
136.  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 0.1 %
137.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 0.1 %
138.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2015 0.1 %
139.  Rolnictwo i ochrona środowiska 0.1 %
140.  Staże, prace interwencyjne, podania o pracę 0.1 %
141.  Obowiązujące w 2012 roku 0.1 %
142.  Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy 0.1 %
143.  Projekty aktów prawnych kat. główna 0.1 %
144.  Przedszkole Gminne w Oleśnicy 0.1 %
145.  Wzory Deklaracji i Informacji obowiązujące w 2012 roku 0.1 %
146.  Rok 2012 0.1 %
147.  Skład Rady Gminy 0.1 %
148.  Zarządzenie z 2012 roku 0.1 %
149.  Projekt budżetu na 2018 rok 0.1 %
150.  Akty zgonu 0.1 %
151.  Budżet na rok 2013 0.1 %
152.  Zarządzenie z 2010 roku 0.1 %
153.  Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy 0.1 %
154.  Zarządzenia z 2009 roku 0.1 %
155.  Statut Gminy Oleśnica 0.1 %
156.  Rok 2009 0.1 %
157.  Rok 2011 0.1 %
158.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2005 0.1 %
159.  Pomoc publiczna kat. główna 0.1 %
160.  Zarządzenia z 2008 roku 0.1 %
161.  Komisje Rady Gminy 0.1 %
162.  Oświadczenia majątkowe za rok 2011 0.1 %
163.  Rada Gminy Oleśnica w kadencji 2002-2006 0.1 %
164.  Sesja Rady Gminy XXVIII _2013 0.1 %
165.  Zarządzenie z 2011 roku 0.1 %
166.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Oleśnicy 0.1 %
167.  Statuty Sołectw Gminy Oleśnica 0.1 %
168.  Zarządzenia 0.1 %
169.  Statut GOPS 0.1 %
170.  Rok 2010 0.1 %
171.  Projekt Budżetu na 2013 rok 0.1 %
172.  Budowa - procedury 0.1 %
173.  Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego 0.1 %
174.  Zarządzenia z 2007 roku 0.1 %
175.  Rok 2006 0.1 %
176.  Uchwala VII Skladu Orzekajacego RIO w sprawie opinii o projekcie budzetu na 2014 r. 0.1 %
177.  Wieloletnia Prognoza Finansowa 0.1 %
178.  oswiadczenia majatkowe za 2011rok 0.1 %
179.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 25_05_2014 0.1 %
180.  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące 0.1 %
181.  Rok 2008 0.1 %
182.  Sprawozdania za 2017 rok 0.1 %
183.  Oświadczenia majątkowe za 2004r 0.1 %
184.  Oświadczenia majatkowe za rok 2010 0.1 %
185.  Budżet na rok 2012 0.1 %
186.  Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 kat. główna 0.1 %
187.  Za 2008 rok 0.1 %
188.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2010 0.1 %
189.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2009 0.1 %
190.  Sesja Rady Gminy Nr XXVII_2012 0.1 %
191.  Sesja XXIII_12 0.1 %
192.  Sesja Rady Gminy Nr_XXVI_12 0.1 %
193.  Sprawozdania za rok 2011 0.1 %
194.  Obowiązujące w 2009r. 0.1 %
195.  Rok 2007 0.1 %
196.  kontrole 2009 0.1 %
197.  Obowiązujące w 2011 roku 0.1 %
198.  Rok 2013 0.1 %
199.  Radny Wiesław Krzysztof Czupryn 0.1 %
200.  Tryb małych zleceń 0.1 %
201.  Oświadczenia Radnych na początek kadencji 0.1 %
202.  Poniewierska Henryka 0.1 %
203.  Plewa Zofia 0.1 %
204.  Ambroży Teodora 0.1 %
205.  Wybory Sejm, Senat 2015r. 0.1 %
206.  Rada Gminy Oleśnica w kadencji 2006-2010 0.1 %
207.  Organizacje pozarządowe kat. główna 0.1 %
208.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 0.1 %
209.  Oswiadczenia majątkowe za rok 2009 0.1 %
210.  Dni Oleśnicy 2010 rok 0.1 %
211.  Działalność gospodarcza i alkohol 0.1 %
212.  Budżet na rok 2006 0.1 %
213.  Budżet na rok 2009 0.1 %
214.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2012 rok 0.1 %
215.  Projekt budżetu na 2012 rok 0.1 %
216.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2019 0.1 %
217.  Sesja_XXIV_RG 0.1 %
218.  Oswiadczenia majątkowe za 2010 r 0.1 %
219.  Projekt budżetu na 2015 rok 0.1 %
220.  Plan Gospodarki Odpadami 0.1 %
221.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2007 0.1 %
222.  Kowalik Andrzej 0.1 %
223.  Wybory Sejm Senat 2011 0.1 %
224.  Program na 2009 rok 0.1 %
225.  Stypendia i zasiłki szkolne 0.1 %
226.  Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów 0.1 %
227.  Strzelecki Piotr 0.1 %
228.  Sesja XIX RG z dnia 30_03_2012 0.1 %
229.  Komisja Rewizyjna 0.1 %
230.  Oświadczenia majątkowe za rok 2002 0.1 %
231.  Sprawozdanie z roku 2008 0.1 %
232.  Dzierżawa gruntu 0.1 %
233.  Kompleksowa poprawa komunikacji lokalnej w Gminie Oleśnica poprzez przebudowę sieci dróg gminnych o dł. 3,81 km 0.1 %
234.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 21 października 2007r. 0.1 %
235.  Oświadczenia majątkowe za 2006r. 0.1 %
236.  Za 2006 rok 0.1 %
237.  Obowiązujące w 2010 roku 0.1 %
238.  Oświadczenia majątkowe za 2005r 0.1 %
239.  XXVII sesja w dniu 10 marca 2009r. 0.1 %
240.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2011 0.1 %
241.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 0.1 %
242.  Oświadczenia majątkowe za rok 2006 0.1 %
243.  KJO oświadczenia majątkowe za rok 2008 0.1 %
244.  Oświadczenia majątkowe za rok 2003 0.1 %
245.  Rada Gminy Oleśnica w Kadencji 2010-2014_VII_2012 0.1 %
246.  Oświadczenia majątkowe za rok 2005 0.1 %
247.  „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 0.1 %
248.  Poniewierska Marianna 0.1 %
249.  Poprzednie lata 0.1 %
250.  Budżet na rok 2011 0.1 %
251.  Użytkowanie wieczyste 0.1 %
252.  Wróbel Maria 0.1 %
253.  Grosicka Anna 0.1 %
254.  Za 2007 rok 0.1 %
255.  Statut Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 0.1 %
256.  Program na 2007 rok 0.1 %
257.  Zarządzenia z 2006 roku 0.1 %
258.  Regulamin Rady Gminy 0.1 %
259.  Juda Leszek 0.1 %
260.  Budżet na rok 2010 0.1 %
261.  Regulamin pracy Wójta Gminy Oleśnica 0.1 %
262.  oswiadczenia majatkowe VI kadencji 0.1 %
263.  WYBORY uzupełniające do Rady Gminy 2012 0.1 %
264.  Wnioski 0.1 %
265.  XIV sesja w dniu 28 grudnia 2007r. 0.1 %
266.  Sprawozdanie z roku 2005 0.1 %
267.  Sprawozdania za rok 2009 0.1 %
268.  Ambroży Zofia 0.1 %
269.  sesja XVIII z dnia 24.02.2012 r. 0.1 %
270.  Sprawozdanie za rok 2006 0.1 %
271.  Kontrole w 2008 roku 0.1 %
272.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica 0.1 %
273.  Sprawozdanie z roku 2006 0.1 %
274.  sesja XV z dnia 5 grudnia 2011 roku 0.1 %
275.  Projekt budżetu na 2009 rok 0.1 %
276.  Oświadczenia majątkowe za rok 2008 0.1 %
277.  Sesja XXII/2012 0.1 %
278.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest 0.1 %
279.  Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych - etap I 0.1 %
280.  Projekt Budżetu na 2010 rok 0.1 %
281.  Oświadczenia majatkowe za 2009r. 0.1 %
282.  Sprawozdanie za rok 2008 0.1 %
283.  Sprawozdania III kw. 2010 rok 0.1 %
284.  VI sesja w dniu 14 marca 2007r. 0.1 %
285.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Oleśnicy_2016 0.1 %
286.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2002 0.1 %
287.  Sprawozdanie za rok 2007 0.1 %
288.  XXXIX sesja w dniu 18 stycznia 2010 r. 0.1 %
289.  Ewidencja działalności gospodarczej 0.1 %
290.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2006 0.1 %
291.  XXIV sesja w dniu 01 grudnia 2008r. 0.1 %
292.  sesja XVII z dnia 30.01.2012 r. 0.1 %
293.  Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2012 0.1 %
294.  XVI sesja w dniu 31 marca 2008r. 0.1 %
295.  Wykaz danych o dokumentach 0.1 %
296.  Krzysztof Ratusznik 0.1 %
297.  Sesja XIV 7 listopada 2011 0.1 %
298.  Budżet na rok 2017 0.1 %
299.  sesja X z dnia 30.06.2011 r. 0.1 %
300.  Odnowa zbiornika wodnego w Oleśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu 0.1 %
301.  sesja XVI z dnia 29.12.2011 roku 0.1 %
302.  Obowiązujące w 2008r. 0.1 %
303.  Sprawozdania roczne 2012 0.1 %
304.  Sprawozdania I kw. 2011 r. 0.1 %
305.  sesja XXI _31V2012 0.1 %
306.  Sprawozdanie z roku 2007 0.1 %
307.  Oświadczenia majatkowe za 2008r 0.1 %
308.  Oświadczenia majątkowe za 2003r 0.1 %
309.  Program Ochrony Środowiska 0.1 %
310.  sesja XII z dnia 12 września 2011 r. 0.1 %
311.  Rok 2014 0.1 %
312.  Sesja RG XXXI 0.1 %
313.  Sprawozdania za III kw 2012 r. 0.1 %
314.  Kontrole w 2007 roku 0.1 %
315.  XX sesja w dniu 19 sierpnia 2008r. 0.1 %
316.  Budżet na rok 2007 0.1 %
317.  sesja III z dnia 6 grudnia 2010 roku 0.1 %
318.  Zamówienia publiczne 0.1 %
319.  Oświadczenia Radnych na koniec kadencji. 0.1 %
320.  Leszek Juda 0.1 %
321.  Oświadczenia majątkowe za rok 2004 0.1 %
322.  Budżet na rok 2008 0.1 %
323.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2004 0.1 %
324.  Ratusznik Krzysztof 0.1 %
325.  XV sesja w dniu 25 lutego 2008r. 0.1 %
326.  Sprawozdania IV kw. 2011 r. 0.1 %
327.  Sprawozdania za I kw 2012 r. 0.1 %
328.  Zezwolenie na wycięcie drzew 0.1 %
329.  sesja VIII z dnia 29.04.2011 r. 0.1 %
330.  sesja XLII/10 w dniu 26 kwietnia 2010 r. 0.1 %
331.  Program na 2008 rok 0.1 %
332.  VIII sesja w dniu 30 kwietnia 2007r. 0.1 %
333.  Sesja XXV_Rady_Gminy 0.1 %
334.  Oświadczenia majątkowe za 2002r 0.1 %
335.  I sesja w dniu 27 listopada 2006r. 0.1 %
336.  XXV sesja w dniu 29 grudnia 2008r. 0.1 %
337.  Decyzje, Obwieszczenia, Ogłoszenia z 2007r. 0.1 %
338.  sesja I z dnia 1 grudnia 2010 roku 0.1 %
339.  sesja IX z dnia 30_V_2011 0.1 %
340.  sesja II z dnia 1 grudnia 2010 roku 0.1 %
341.  sesja V z dnia 31 stycznia 2011 roku 0.1 %
342.  VII sesja w dniu 11 kwietnia 2007r. 0.1 %
343.  Sprawozdania roczne za 2009 r. 0.1 %
344.  Podatek rolny i leśny 0.1 %
345.  Decyzje, Obwieszczenia, Ogłoszenia z 2006r. 0.1 %
346.  XXVIII sesja w dniu 27 marca 2009r. 0.1 %
347.  sesja VII z dnia 30.03.2011 r. 0.1 %
348.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok 0.1 %
349.  Sprawozdania Grudzien 2012 r. 0.1 %
350.  sesja XX z 11 maja 2012 r. 0.1 %
351.  Budżet na rok 2005 0.1 %
352.  Obowiązujące w 2007r. 0.1 %
353.  Biblioteka 2013 0.1 %
354.  XXXVII sesja w dniu 1 grudnia 2009 r. 0.1 %
355.  III sesja w dniu 13 grudnia 2006r. 0.1 %
356.  XXXII sesja w dniu29 czerwca 2009r. 0.1 %
357.  V sesja w dniu 05 lutego 2007r. 0.1 %
358.  2007 0.1 %
359.  Sprawozdania za 2018 rok 0.1 %
360.  sesja VI z dnia 28.02.2011 r. 0.1 %
361.  XXX sesja w dniu 27 kwietnia 2009r. 0.1 %
362.  Sprawozdania za 2016 rok 0.1 %
363.  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 0.1 %
364.  KJO Oświadczenia majątkowe za rok 2003 0.1 %
365.  Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych 0.1 %
366.  2009 0.1 %
367.  II sesja w dniu 04 grudnia 2006r. 0.1 %
368.  Sprawozdanie za rok 2007/2008 0.1 %
369.  IV sesja w dniu 29 grudnia 2006r. 0.1 %
370.  Prognoza długu publicznego na lata 2007 - 2009 0.1 %
371.  XXXV sesja w dniu 28 wrzesnia 2009 0.1 %
372.  Sprawozdania III kw. 2009 rok 0.1 %
373.  sesja XI z dnia 26.08.2011 r. 0.1 %
374.   XLI sesja w dniu 29 marca 2010 roku 0.1 %
375.  XI sesja w dniu 31 sierpnia 2007r. 0.1 %
376.  Podatek od środków transportu 0.1 %
377.  Projekty na sesję na 11 kwietnia 2007r. 0.1 %
378.  XXIII sesja w dniu 20 listopada 2008r. 0.1 %
379.  sesja XIII z dnia 03.10.2011 r. 0.1 %
380.  sesja XLVII/10 w dniu 8 listopada 2010 roku 0.1 %
381.  Sprawozdania za II kw 2012 r. 0.1 %
382.  XXXIV sesja w dniu 28 sierpnia 2009r 0.1 %
383.  Projekt budżetu na 2014 rok 0.1 %
384.  Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw 0.1 %
385.  Podział nieruchomości 0.1 %
386.  sesja IV z dnia 29 grudnia 2010 roku 0.1 %
387.  XIX sesja w dniu 28 lipca 2008r. 0.1 %
388.  XXII sesja w dniu 29 października 2008r. 0.1 %
389.  Statut Przedszkola Gminnego w Oleśnicy 0.1 %
390.  XXVI sesja w dniu 5 lutego 2009r. 0.1 %
391.  sesja XLIV/10 w dniu 19 lipca 2010 r. 0.1 %
392.  XIII sesja w dniu 30 listopada 2007r. 0.1 %
393.  KJO oświadczenia majatkowe za rok 2018 0.1 %
394.  XII sesja w dniu 10 października 2007r. 0.1 %
395.  XXI sesja w dniu 29 września 2008r. 0.1 %
396.  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 0.1 %
397.  Rozgraniczenie nieruchomości 0.1 %
398.  Oświadczenia wójta na koniec kadencji 0.1 %
399.  2008 0.1 %
400.  XVII sesja w dniu 28 kwietnia 2008r. 0.1 %
401.  Zarządzenia Wójta z kadencji 2006-2010 0.1 %
402.  Małżeństwa 0.1 %
403.  Projekty na sesję na 14 marca 2007r. 0.1 %
404.  2009 rok 0.1 %
405.  Sprawozdania II kw.2011 r. 0.1 %
406.  Medale za pożycie małżeńskie 0.1 %
407.  2010 0.1 %
408.  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące 0.1 %
409.  X sesja w dniu 31 lipca 2007r. 0.1 %
410.  XXIX sesja w dniu 14 kwietnia 2009r. 0.1 %
411.  Sprawozdania III kw. 2011 rok 0.1 %
412.  Projekty na sesję na 28 kwietnia 2008r. 0.1 %
413.  Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy 0.1 %
414.  Regulamin Komisji Rewizyjnej 0.1 %
415.  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy 0.1 %
416.  Budżet na rok 2011 0.1 %
417.  Sprawozdania II kw. 2010 rok 0.1 %
418.  Oświadczenia wójta na początek kadencji 0.1 %
419.  IX sesja w dniu 29 maja 2007r. 0.1 %
420.  Regulamin Rady Gminy Oleśnica 2003r. 0.1 %
421.  Podatek nadpłata 0.1 %
422.  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE 0.1 %
423.  sesja XLIII/10 z dnia 28 maja 2010 roku 0.1 %
424.  sesja XLVI/10 w dniu 4 października 2010 r. 0.1 %
425.  sesja XLV/10 w dniu 30 sierpnia 2010 r. 0.1 %
426.  2006 0.1 %
427.  Rada Gminy Oleśnica w Kadencji 2010-2014 po wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 roku 0.1 %
428.  Projekty na sesję na 01 grudnia 2008r. 0.1 %
429.  Statut Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy 0.1 %
430.  XVIII sesja w dniu 28 maja 2008r. 0.1 %
431.  Protokół z zebrania z dnia 26 lutego 2007r. 0.1 %
432.  Projekty na sesję na 05 lutego 2008r. 0.1 %
433.  Sprawozdania II kw. 2009 rok 0.1 %
434.  Oświadczenia pracowników samorządowych za 2006 rok 0.1 %
435.  Projekt budżetu na 2012 rok Projekt WPF na 2012-2022 0.1 %
436.  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy 0.1 %
437.  sesja IX z dnia 30.05.2011 r. 0.1 %
438.  XL sesja w dniu 26 lutego 2010 roku 0.1 %
439.  Projekty na sesję na 31 marca 2008r. 0.1 %
440.  Projekty na sesję na 28 lipca 2008r. 0.1 %
441.  Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy Oleśnica za 2013 r. 0.1 %
442.  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 0.1 %
443.  Protokół z zebrania ogólnego z dnia 12 marca 2009r. 0.1 %
444.  Dziedzic Magdalena 0.1 %
445.  Uchwała RIO w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Oleśnica na 2011 rok 0.1 %
446.  Projekty na sesję na 29 października 2008r. 0.1 %
447.  2008 rok 0.1 %
448.  Uchwała Nr 94/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Oleśnica na lata 2015-2021 0.1 %
449.  Protokół z zebrania z dnia 13 września 2007r. 0.1 %
450.  Sprawozdania I kw. 2010 rok 0.1 %
451.  Protokół z zebrania z dnia 10 października 2007r. 0.1 %
452.  PKD 0.1 %
453.  Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem 0.1 %
454.  Protokół z zebrania z dnia 02 lutego 2008r. 0.1 %
455.  Projekty na sesję na 19 sierpnia 2008r. 0.1 %
456.  Protokół z zebrania ogólnego z dnia 15 marca 2008r. 0.1 %
457.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2011 roku 0.1 %
458.  Klauzula informacyjna- transmisja obrad sesji kat. główna 0.1 %
459.  XXXVIII sesja w dniu 28 grudnia 2010 0.1 %
460.  Projekty na sesję na 30 listopada 2007r. 0.1 %
461.  2007 rok 0.1 %
462.  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 0.1 %
463.  Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Oleśnica na 2014 r. 0.1 %
464.  Protokół z zebrania z dnia 7 maja 2007r. 0.1 %
465.  Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 0.1 %
466.  Sprawozdania I kw. 2009 rok 0.1 %
467.  Protokół z zebrania z dnia 23 marca 2007r. 0.1 %
468.  Oświadczenia Radnych Gminy V kadencji 0.1 %
469.  Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 0.1 %
470.  Sprawozdania za rok 2012 0.1 %
471.  Projekty na sesję na 29 maja 2007r. 0.1 %
472.  Oświadczenia Radnych o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków na początek kadencji 0.1 %
473.  Projekty na sesję na 31 sierpnia 2007r. 0.1 %
474.  XXXVI sesja w dniu 30 pazdziernika 2009 0.1 %
475.  Protokół z zebrania z dnia 15 czerwca 2007r. 0.1 %
476.  Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2021 0.1 %
477.  Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 0.1 %
478.  Protokół z zebrania z dnia 10 grudnia 2007r. 0.1 %
479.  Sprawozdania finansowe za 2018 r. 0.1 %
480.  Sprawozdania za I kw. 2015 r. 0.1 %
481.  Uchwała Nr 39/2014 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2013 r. 0 %
482.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 rok 0 %
483.  Malec Jacek 0 %
484.  Sprawozdania za 2012 rok 0 %
485.  Uchwała Nr 93/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Oleśnica na 2015 rok 0 %
486.  Guła Konrad 0 %
487.  Budownictwo i infrastruktura 0 %
488.  Protokół z zebrania z dnia 8 sierpnia 2007r. 0 %
489.  Buba Marian 0 %
490.  Grembosz Wiesław 0 %
491.  Kądzielawa Izabela 0 %
492.  Uchwała Nr 95/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oleśnica na 2015 rok 0 %
493.  Rup Leopold 0 %
494.  Poniewierski Grzegorz 0 %
495.  Sprawozdania za II kw. 2015 r. 0 %
496.  Moździerz Leszek 0 %
497.  Sprawy obywatelskie i meldunkowe 0 %
498.  Projekt Budżetu na 2011 rok 0 %
499.  Typ karty A. Wnioski o wydanie decyzji 0 %
500.  Marzec Władysława 0 %
501.  Lalewicz Bolesław 0 %
502.  Strojny Marian 0 %
503.  Czupryn Wiesław 0 %
504.  Typ karty B. Decyzje i postanowienia 0 %
505.  Radny Stanisław Skórski 0 %
506.  Skórski Józef 0 %
507.  Kawa Tadeusz 0 %
508.  Podatki lokalne 0 %
509.  Sprawozdania za 2019 rok 0 %
510.  Budżet na rok 2019 0 %
511.  Nieruchomości i grunty 0 %
512.  XXXIII sesja w dniu14 lipca 2009r 0 %
513.  Powszechny Spis Rolny 0 %
514.  Grembosz Wiesław 0 %
515.  Sprawozdania Rady Sołeckiej w Oleśnicy 0 %
516.  Inwestycje 0 %
517.  Budżet na rok 2018 0 %
518.  Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 0 %
519.  Moździerz Leszek 0 %
520.  Strojny Marian 0 %
521.  Typ karty B. Decyzje i postanowienia 0 %
522.  Kawa Tadeusz 0 %
523.  Buba Marian 0 %
524.  Protokoły z sesji Rady Gminy 0 %
525.  Lalewicz Bolesław 0 %
526.  Marzec Władysława 0 %
527.  Skórski Józef 0 %
528.  Typ karty A. Wnioski o wydanie decyzji 0 %
529.  Oświadczenia majątkowe za 2007r. 0 %
530.  Rup Leopold 0 %
531.  Kądzielawa Izabela 0 %
532.  Projekt Budżetu na 2019 rok 0 %
533.  Poniewierski Grzegorz 0 %
534.  Oświadczenia majątkowe za rok 2007 0 %
535.  Czupryn Wiesław 0 %
536.  Malec Jacek 0 %
537.  Projekty aktów z 2009 roku 0 %
538.  Projekt Budżetu na 2011 rok 0 %
539.  Protokoły z zebrań Rady Sołeckiej w Oleśnicy 0 %
540.  Radna Anna Maria Zeliaś 0 %
541.  Guła Konrad 0 %
542.  Projekty aktów z 2007 roku 0 %
543.  Projekty aktów z 2008 roku 0 %
544.  Projekt budżetu na 2020 rok 0 %
545.  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Oleśnicyna okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 0 %
546.  Sprawozdania za rok 2014 0 %
547.  Postępowania poniżej 130 tyś zł kat. główna 0 %
548.  Sprawozdania za rok 2013 0 %
549.  Statut Gminy -2018 0 %
550.  Budżet na rok 2020 0 %
551.  Typ karty B. Decyzje i postanowienia 0 %
552.  Postępowania powyżej 130 tyś zł kat. główna 0 %
553.  I kwartał 2019 0 %
554.  Strzelecki Piotr 0 %
555.  Sprawozdania finansowe za 2019r. 0 %
556.  Plan zamówień publicznych kat. główna 0 %
557.  miesięczne za 2019 0 %
558.  Regulamin Rady Gminy 0 %
559.  Sprawozdania za III kw. 2018 0 %
560.  Komisja Gospodarcza Budżetu i Finansów 0 %
561.  Skład Rady Gminy 0 %
562.  Sprawozdania za III kw. 2017 0 %
563.  Sprawozdania miesięczne za 2018 0 %
564.  Ambroży Teodora 0 %
565.  Sprawozdania za II kw. 2018 0 %
566.  Sprawozdania za IV kw. 2018 0 %
567.  Przetargi unijne kat. główna 0 %
568.  Poniewierska Marianna 0 %
569.  Typ karty A. Wnioski o wydanie decyzji 0 %
570.  Sprawozdania miesięczne za 2017 0 %
571.  Sprawozdania za IV kw. 2017 0 %
572.  Sprawozdania za I kw. 2018 0 %
573.  Sprawozdania za II kw. 2017 0 %
574.  Kowalik Andrzej 0 %
575.  Poniewierska Henryka 0 %
576.  Komisja Rewizyjna 0 %
577.  Juda Leszek 0 %
578.  Sprawozdania za I kw. 2017 r. 0 %
579.  Komisje Rady Gminy 0 %
580.  Wieloletnia Prognoza Finansowa 0 %
581.  II kwartał 2019 0 %
582.  Wróbel Maria 0 %
583.  Grosicka Anna 0 %
584.  Sprawozdanie za III kwartał 2019 r. 0 %
585.  IV kwartał 2019 0 %
586.  Plewa Zofia 0 %
587.  Radna Jadwiga Kozioł 0 %
588.  Ambroży Zofia 0 %
589.  Ratusznik Krzysztof 0 %
590.  Radny Wiesław Grembosz 0 %
591.  Radny Konrad Guła 0 %
592.  Radna Krystyna Bator 0 %
593.  Radny Tadeusz Kawa 0 %
594.  Radny Marian Józef Tendera 0 %
595.  Radny Michał Sławomir Lalewicz 0 %
596.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
597.  Radny Leopold Józef Rup 0 %
598.  Radna Aneta Mieczysława Skurska 0 %
599.  Sprawozdania za 2020 rok 0 %
600.  Radna Agnieszka Zofia Kosałka 0 %
601.  miesięczne za 2020 r. 0 %
602.  Radny Łukasz Zbigniew Kozłowski 0 %
603.  I kw. 2020 r. 0 %
604.  KLAUZULA INFORMACYJNA kat. główna 0 %
605.  III kwartał 2019 0 %
606.  Raporty kat. główna 0 %
607.  Archiwium Nagrań kat. główna 0 %
608.  IV kw. 2020r. 0 %
609.  II kw 2020r. 0 %
610.  III kw. 2020r. 0 %
611.  Sprawozdania za IV kw. 2019 0 %
612.  Portal Informacyjny Rady Miejskiej kat. główna 0 %
613.  Platforma zakupowa kat. główna 0 %
614.  Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica 0 %
615.  Projekt budżetu na 2021 rok 0 %
616.  Budżet na rok 2021 0 %
617.  Zarządzenia z 2021 roku 0 %
618.  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 0 %
619.  KJO oświadczenia majątkowe za rok 2020 0 %
620.  Sprawozdania finansowe za 2020 rok 0 %
621.  Sprawozdania za 2021r. 0 %
622.  I kw. 2021r. 0 %
623.  II kw 2021r. 0 %
624.  III kw 2021r. 0 %
625.  IV kw 2021r. 0 %
626.  miesięczne za 2021r. 0 %
627.  Statut Gminy - 2019 r. 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                           2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.