Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BKŚ.IV.6220.6.2020 z dnia 03.02.2021r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia" Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacja transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.; 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica".

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA Oleśnica 03.02.2021 r. BKŚ.IV. 6220. 6.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) oraz art. 9, art. 10, i art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2020r.poz.256 ze zm.) informuję, że tutejszy Organ wydał postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.6.2020 dnia 03.02.2021r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: pn.: „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew.: 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica”. planowanego do realizacji przez firmę Projekt-Solartechnik Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Błażeja Brasse ul. Konarskiego 18 C lok. 0-3, 44-100 Gliwice. Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5, tel. 41 377 40 36 wew. 24, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500 w dniach od 04.02.2021r. do 17.02.2021r. Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia. BURMISTRZ Miasta i Gminy Oleśnica mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-03 14:09

Edycja artykułu - Małgorzata Kalita

2021-02-03 13:44

Dodanie artykułu - Małgorzata Kalita

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.