Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wyświetl stronę główną » Archiwum przetargów » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podtytuł: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja

Oleśnica, 02.09.2013r.

BKŚ.I.271.7.2013

                                                                              WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  1. Zamawiający: Gmina Oleśnica

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja”.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

1

PP-U TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o.

Zawada 26
28-230 Połaniec

95,02

95,02

2

MATEO” Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga

ul. Lwowska 134A
33-100 Tarnów

90,68

90,68

3

P.P.H.U WIKING
Tadeusz Płaneta

Wolica 40
28-130 Stopnica

98,91

98,91

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój

85,25

85,25

5

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDKOM”
Leszek Świątek

ul. Krótka 11a
28-220 Oleśnica

87,43

87,43

6

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99
28-100 Busko-Zdrój

100,00

100,00

7

GMC” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 2
28-200 Staszów

96,30

96,30

8

ELPOBUD Sp. z o.o.

Zawada 26
28-230 Połaniec

80,17

80,17

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 2 356 159,28 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 28/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp, na podstawie kryterium: cena – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                   

                                                                                                                           Wójt Gminy Oleśnica

                                                                                                                            /-/ mgr Leszek Juda

Informacje

Rejestr zmian

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.