Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Obwieszczenie

Podtytuł: Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica znak: BKŚ.IV.6220.5.2020 z dnia 28.01.2021r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Lokalny skup złomu", na cz. dz. o nr ew. 123 obręb Oleśnica.

Burmistrz   Miasta i Gminy Oleśnica                                                                                                                 

                                                                                                                                                Oleśnica 28.01.2021 r.

BKŚ.IV. 6220. 5.2020

 

                                                        Obwieszczenie

                                           Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.)

                                                               informuję, że

tutejszy Organ wydał decyzję znak: BKŚ.IV.6220.5.2020 dnia 28.01.2021r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Lokalny skup złomu”, planowanego na części działki o nr ewid. 123 obręb 0006 Oleśnica, gmina Oleśnica przez Firmę Handlowo-Usługową mgr inż. Wojciech Janik (ul. Żeromskiego 55; 28-220 Oleśnica) działającą za pośrednictwem Pełnomocnika – Pana Adama Rogalińskiego.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Staszowie oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica  w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica pokój Nr 5,  tel. 41 377 40 36 wew. 204, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godziny 700 do 1500  w dniach od 29.01.2021r. do 11.02.2021r.

Od ww. decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w ciągu czternastu dni licząc od daty doręczenia.

 

                                                                                             

 

                                                                             

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                              Miasta i Gminy Oleśnica

                                                                                   mgr Leszek Juda

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-01-28 14:09

Dodanie artykułu - Małgorzata Kalita

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.