Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica uchwały w sprawie Strategii dla MOF Staszowa na lata 2022-2030

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica uchwały w sprawie Strategii dla MOF Staszowa na lata 2022-2030

Podtytuł: Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica Uchwały Nr LXIV/467/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską Oleśnica Uchwały Nr LXIV/467/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaolesnica.pl

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
                                                                                                                                     /-/ Leszek Juda

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-12 11:52

Edycja artykułu - Karolina Nowak

2024-01-12 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Karolina Nowak

2024-01-12 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Karolina Nowak

2024-01-12 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Karolina Nowak

2024-01-12 09:42

Dodanie załącznika/ załączników - Karolina Nowak

2024-01-12 09:25

Dodanie artykułu - Karolina Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.