Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Opiniowanie

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Opiniowanie

Podtytuł: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Oleśnica oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

1. Przedmiot wyrażenia opinii

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2024 roku”

2. Termin wyrażenia opinii

21 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, tzn. do 28 lutego 2024 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie uznaje się za akceptację programu.

3. Forma wyrażenia opinii

Pisemne wyrażenie opinii według załączonego formularza na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: oc@gminaolesnica.pl.

4. Miejsce złożenia opinii

Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica lub na adres poczty elektronicznej: oc@gminaolesnica.pl.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-02-07 14:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Guz

2024-02-07 14:05

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Guz

2024-02-07 13:59

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.