Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wykaz

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Wykaz

Podtytuł: nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oleśnica, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oleśnica, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleśnica przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 695 o powierzchni 1,23 ha, obręb 0010 Strzelce, stanowiąca własność Gminy Oleśnica, KW nr KI1B/00039101/7.

 

  1. Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Strzelce, obręb 0010. Nieruchomość niezabudowana, do wykorzystania na cele rolnicze, wolna od obciążeń
    i zobowiązań.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 1,23 ha, zgodnie z zapisem w rejestrze gruntów działka stanowi: PsIV- 0,40 ha, RIVb- 0,45 ha, RV- 0,04 ha, RVI- 0,33 ha, W- 0,01 ha.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 695 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 128/XVI/2001 w 28.12.2001 r. zmianą do studium Nr 1 i 2 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 137/XXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. i zmianą Nr 3 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r. i zmianą nr 4 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr 283/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. i zmianą nr 5 zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr XXXVIII/202/21 z dnia 24 września 2021 r. przedmiotowa działka stanowi gleby IV klasy bonitacyjnej, zabudowę zagrodową, mieszkaniowo-usługową i nieuciążliwą aktywność gospodarczą.
  4. Przeznaczenie: na cele rolnicze.
  5. Wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego: 369,00 zł, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica Nr 17/2024 z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Oleśnica.
  6. Termin wnoszenia opłat: raz do roku w terminie do 30 września.
  7. Okres wydzierżawienia: 3 lata.
  8. Zastrzega się prawo do aktualizacji opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, licząc od dnia 22.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, w miejscowości Strzelce gm. Oleśnica, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.gminaolesnica.pl, www.bip.gminaolesnica.pl.

Ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – Echo Dnia.    

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pok. nr 5 lub pod numerem telefonu (41) 3774036 w godzinach prac Urzędu.  

 

                           Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

                             /-/ Leszek Juda

Informacje

Rejestr zmian

2024-03-22 11:50

Edycja artykułu - Katarzyna Guz

2024-03-22 11:40

Dodanie artykułu - Katarzyna Guz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
woj. świętokrzyskie

tel./fax: 41 377 40 36
tel./fax 41 377 40 34
tel./fax: 41 377 40 09

NIP: 655-13-55-469
REGON: 000547282

 

GMINA OLEŚNICA

NIP 866-15-81-989
REGON 291010458

Kod terytorialny: 
                                                       2612033 - gmina miejsko-wiejska                                                                2612034 -miasto
           2612035 obszar wiejski
 
KONTA BANKOWE

41 8591 0007 0160 0810 0042 0146 rachunek bieżący dochodów (wpłaty podatków i opłat)   

15 8591 0007 5110 0810 0042 0173 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 8591 0007 0160 0810 0042 0147 rachunek bieżący wydatków
72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 depozyt
35 8591 0007 0160 0000 0042 0001

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.